Закон за авторското право

Закон за авторското право

В посочените сайтовете може да намерите последните направени промени в закона:

В страниците на държавните институции, информацията се обновява веднага след приемането на законите.